divendres, 17 de maig de 2013

Resposta a la consulta de Medi Ambient


DIRECCIÓ GENERAL DE POLITIQUES AMBIENTALS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

GENERALITAT DE CATALUNYA

La Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat ha enviat a la seva Subdirecció General d'Avaluació Ambiental l'Avanç del PLA DIRECTOR URBANÍSTIC I AEROPORTUARI DE L'AERÒDROM DE LA SEU D'URGELL -- ANDORRA, en el que inclou l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISA preliminar), perquè emetin un document de referencia per a l'avaluació ambiental del pla.

D'acord amb la Llei 6/2009 de 28 d'Abril s'engega el procés de consulta als Ajuntaments de Montferrer i Castellbò i l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet i public interessat, com poden ser les poblacions de les rodalies de l'aeròdrom, Adrall, Àrfa, La Parròquia d'Hortó i Montferrer. Assabentats que només s'han formulat consultes a les administracions i alguna Associació Municipal i Comarcal.

Assabentats de les al.legacions formulades per la població d'Adrall, pel Rec dels 4 pobles i el Partit del Progrés Partit Municipal de Ribera d'Urgellet.

I també del Recurs Contenciós Administratiu a instància del Rec dels 4 Pobles, sentencia favorable al Rec dels 4 Pobles.

 I del Recurs Contenciós Administratiu nº 404/2009 a instància dels Srs......, en representació de la població  d'Adrall (Sentència 173 del TSJC), que diu textualment:

 DEMANEM:

Que es tinguin en compte les al·legacions i les Sentències del TSJC, respecte als dos Recursos presentats per les Associacions i gent del territori.

Que no es facin mes ampliacions a l’aeròdrom de La Seu d’Urgell – Andorra.

Que no es sobrevolin les poblacions mes properes com Adrall, Àrfa i La Parròquia d’Hortó.

Que es deixi l’aeròdrom per emergències i casos puntuals. Assabentats que la Base d’Emergències de Tírvia, al Pallars Sobirà, hi ha la voluntat de traslladar-la a un altre lloc, seria una bona ocasió per traslladar la Base d’Emergències a l’aeròdrom de La Seu d’Urgell.

Esperant ser considerats com part implicada en el procés, demanem ens informin de les properes actuacions que es vulguin portar a terme a l’aeròdrom de La Seu d’Urgell.