divendres, 17 de maig de 2013

Consulta de la Generalitat per començar el nou Pla Director de l'aeroport de La Seu d'Urgell

La Generalitat fa la primera consulta al territori de la necesitat d'ampliar l'aeroport de La Seu d'Urgell, només la fa  les institucions que creu que la recolzarán.

A les poblacions afectades no ha fet cap consulta.Nosaltres pensem que s'hauria d'haver començat per Adall, Àrfa, La Parròquia d'Hortó, etc...

Ens estan enredant de nou?

AEDAU